• Кухар, кухар! Дай мені, будь ласка, помиїв для свині. Вона дасть  мені

щетини для чоботаря. Чоботар дасть черевички для швалі, шваля подарує пла-

крапок для колодязя, а він дасть мені води для півника, інакше він помре, пото-

му що пригнітився горішком.

  • Я дам тобі помиїв, якщо ти принесеш мені молока від корови.

Курочка побігла до корови:

  • Корова, корова! Дай мені, будь ласка, молочка.  Я  віднесу  його

кухареві, він наллє мені помиїв для свині. Вона дасть мені щетини для  сапож-

ника, а він подарує мені черевички для швалі, яка віддасть  мені  хусточку

який я повинна буду віднести колодязю, аби він дав мені води для  петуш-

но, який може померти, оскільки пригнітився горішком.

  • Я дам тобі молочка, якщо ти принесеш мені трави з галявини.

Курочка побігла на галявину.

  • Галявина, галявина! Дай мені, будь ласка, травички для  корови.  Вона  дасть

мені молочка, я віднесу його кухареві.  Він  наллє  мені  помиїв  для  свині.

Свінья дасть мені щетини для чоботаря, він подарує мені черевички для  швалі

вона віддасть мені хусточку для колодязя. А колодязь дасть води напитися петуш-

ку, тому що у нього в шийці застряг горішок.

  • Я дам тобі травички, якщо ти принесеш мені роси з піднебіння.

Курочка підняла вгору голівку і закричала:

  • Піднебіння, піднебіння! Дай мені, будь ласка, роси для галявини. Вона дасть мені тра-

ви для корови, яка дасть мені молока для кухаря, він наллє мені  помиїв

для свині. Свінья дасть мені для чоботаря щетини, а він подарує мені  баш-

мачки. Я віднесу черевички швалі, і вона віддасть мені хусточку для колодязя.  А

він дозволить мені набрати водиці для бідного півника, який  може  уме-

реть, тому що в його шийці застряг горішок.

Сторінки : 1 | 2 | 3